EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Çelik İhracatçıları Birliği 2019 Olağan Genel Kurulu ve Evraklar Hk.

Çelik İhracatçıları Birliği 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ikinci bir Bakanlık talimatına kadar ertelenmiştir. Ayrıntılı Bilgi için; http://www.cib.org.tr/tr/cib-gundem-celik-ihracatcilari-birliginin-2019-yili-olagan-genel-kurul-toplantisi-ertelenmistir.html

2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı günleri ve gündemi aşağıda belirtilmiştir. İlk çağrı için tespit edilen gün ve saatte hazirun cetvelinde yer alan üye sayısının yarıdan 1(bir) fazlası sağlanamadığı takdirde, ikinci çağrı sütununda gösterilen gün ve saatte aynı çoğunluk aranmayacak olup, Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üye sayısı ile divan heyeti toplamı olan en az 30 kişilik çoğunluk aranacaktır.  Sayın Üyelerimizin anılan toplantıya teşrifleri rica olunur.   

 

YÖNETİM KURULU

BİRLİK ADI

I.TOPLANTININ YERİ,

TARİHİ, SAATİ

I. TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADIĞI

TAKDİRDE YAPILACAK

II. TOPLANTININ YERİ,

TARİHİ, SAATİ

TEMSİLCİ/KATILIM

BİLDİRİM YAZISININ

KABULU VE BOÇ

ÖDEMENİN SON GÜNÜ

ÇELİK

İHRACATÇILARI

BİRLİĞİ

Dış Ticaret Kompleksi

Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu

Tarih 07.04.2020 Salı / Saat 14:00

Dış Ticaret Kompleksi

Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu

Tarih 08.04.2020 Çarşamba/ Saat 14:00

Temsilci/Katılım Bildirim Yazısının Kabulünün Son Günü

02.04.2020 / Perşembe

(Saat 17.30'a kadar)

Borç Ödeme Son Günü

04.04.2020 / Cumartesi

(Saat 23.59'a kadar)

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN : www.immib.org.tr            Tel: 0212 454 0140 – 0212 454 0931

 

G Ü N D E M

a.Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

b.Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,

c.Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,

d.Nispi ödeme oranının tespit edilmesi,

e.Yıllık aidat tutarının “0” (sıfır) olarak belirlenmesi,

f.Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,

g.Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

h.Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ibrası,

i.Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,

j.Dilekler.

 

EK.1: Bilgi notu (2 Sayfa)

EK.2: Temsilci görevlendirme yazısı (Tüzel Kişi Firmalar İçin)

EK.3: Katılımcı Bildirim Yazısı (Gerçek Kişi Firmalar İçin)