EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Çelik İhracatçıları Birliği Olağan Seçimli Genel Kurulu

Sayın Üyemiz,

Genel Sekreterliğimiz bünyesinde bulunan Çelik İhracatçıları Birliği'nin  2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantıları, aşağıda belirtilen tarihlerde aşağıdaki gündem uyarınca yapılacaktır.

Bilgileri ve katılımlarını rica ederim.

 

BİRLİK ADI

I.TOPLANTININ YERİ, TARİHİ, SAATİ

I. TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADIĞI

TAKDİRDE YAPILACAK

II. TOPLANTININ YERİ,TARİHİ, SAATİ

 

SON BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ

ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Dış Ticaret Kompleksi - Toplantı Salonu

07.04.2022 / 11:00

Dış Ticaret Kompleksi - Toplantı Salonu

14.04.2022 / 11:00

21 Mart 2022 Pazartesi (Saat 23.59)

 

GÜNDEM

  1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
  2. Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
  3. Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
  4. Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
  5. Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
  6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ibrası,
  7. Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
  8. Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile birliği TİM genel kurulunda temsil edecek olan ve genel kurulca seçilmesi gereken delegelerin ve yedeklerinin seçimi,
  9. Dilekler.

 

Ekler:

Ek 1: Bilgi notu (2 sayfa)

Ek 2: Temsilci Bildirim Yazısı (1 sayfa)

Ek 3: Katılım Bildirim Yazısı  (1 sayfa)