EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Çelik İhracatçıları Birliği Olağan Genel Kurul Duyurusu

Sayın Üyemiz,

Genel Sekreterliğimiz bünyesinde bulunan Çelik İhracatçıları Birliği'nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantıları, aşağıda belirtilen tarihlerde aşağıdaki gündem uyarınca yapılacaktır.

Bilgileri ve katılımlarınızı rica ederiz.

BİRLİK ADI

I.TOPLANTININ YERİ, TARİHİ, SAATİ

I. TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE YAPILACAK II. TOPLANTININ YERİ, TARİHİ, SAATİ

SON BAŞVURU VE BORÇ ÖDEME

TARİH VE SAATLERİ

ÇELİK

İHRACATÇILARI

BİRLİĞİ

Dış Ticaret

Kompleksi - Toplantı Salonu 04.04.2023/11.00

Dış Ticaret Kompleksi Toplantı Salonu 05.04.2023/11.00

Evrak Tesliminin Son Günü 30.03.2023 / Perşembe/ (Saat 17.30)

Borç Ödeme Son Günü 01.04.2023 / Cumartesi/ (Saat 23.59)

 

GÜNDEM

  1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
  2. Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
  3. Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
  4. Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
  5. Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
  6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ibrası,
  7. Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
  8. İflas eden, ölen, ticareti terk eden veya son beş takvim yılında ihracat yapmayan üyelerin yasal takipte olanlar dâhil borçlarının ve bu borçların gecikme zamlarının terkin edilmesi hususunun görüşülmesi,
  9. Dilekler.

Ekler:

1: Temsilci Bildirim Yazısı (1 sayfa)

2: Katılım Bildirim Yazısı (1 sayfa)