EN
ÇELİK
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇELİK SEKTÖRÜ AR-GE VE İNOVASYON MERKEZİ

Türk çelik sektörünün üretim ve ihracatta sahip olduğu yüksek potansiyeli kullanabilmesi ve ihracat gelirini artırabilmesi için katma değerli ürün üretimine yönelmesi gerekmektedir. Katma değeri yüksek ürün üretimine geçebilmek için ise tüm sektörlerin olduğu gibi çelik sektörünün de yeni üretim teknolojilerine ve Ar-Ge'ye yatırım yapması en önemli çözüm yoludur. Bu çerçevede, Birliğimiz tarafından  Ar-Ge, inovasyon, sertifikasyon, akredite test-analiz ve teknik eğitim gibi temel konularda faaliyet göstermek üzere 13.11.2012 tarihinde Matil Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları A.Ş. kurulmuştur.

ÇELİK TEST VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

Çelik İhracatçıları Birliği, çelik sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak çalışmalarına 2015 yılında hız vermiştir. İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle çalışmalara başlanmış çelik sektörü özelinde hizmet verecek bağımsız ilk merkez olma özelliğini de taşıyan "Çelik Test ve Araştırma Merkezi'nin fiziki kurulumu için 11 Şubat 2015 tarihinde imzalar atılmıştır. Söz konusu laboratuvar ile çelik ve metal malzemeler başta olmak üzere akredite test ve analiz hizmetleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca pilot ölçekli üretim ile ergitme, ısıl işlem ve haddeleme işlemleri yapılabilmektedir.

LABORATUVAR CİHAZ LİSTESİ

A. Mekanik Test Laboratuvarı

1. 2500 kN Çekme Test Cihazı

2. 600 kN Çekme Test Cihazı

3. Çentik Darbe Test Cihazı

4. 500kN Yüksek Çevrim Yorulma Test Cihazı

5. 100kN Yüksek Çevrim Yorulma Test Cihazı

6. Düşük Çevrim Yorulma Test Cihazı 

7. Nervür Ölçüm Cihazı

8. Bükme-Geri Bükme Test Cihazı 

B. Kimya ve Kömür Analizleri Laboratuvarı

1. Kimyasal Analiz Test Cihazı

2. Nem, Kül, Uçucu Madde ve Sabit Karbon Analizi

3. Karbon-Kükürt-Hidrojen Analiz Cihazı

4. Kalorimetre Test Cihazı

5. Kaplama Kalınlığı Analizi

C. Mikroyapı ve Malzeme Analiz Laboratuvarı

1. Metalografik Numune Hazırlama Cihazları 

2. Optik Mikroskop 

3. Stereo Mikroskop 

4. Taramalı Elektron Mikroskobu

5. Brinell Sertlik Ölçüm Cihazı

6. Universal Sertlik Ölçüm Cihazı

7. Mikrosertlik Ölçüm Cihazı

8. Jominy Test Cihazı

D. Pilot Ölçekli Çelik Üretim ve Simülasyon Laboratuvarı

1. İndüksiyon Ocağı

2. Tav Fırını 

3. Slab ve Kütük Haddeleme Tezgâhları

4. Termokimyasal Simülasyon Yazılımı (FactSAGE 7.0)

 

EĞİTİM TAKVİMİ AYRINTILI BİLGİ